logo Skip to content

Съобщение

Във връзка с проведения анонимен конкурс за изработване на проекти за сребърна възпоменателна монета „Пловдив – Европейска столица на културата“, емисия 2019 година, БНБ обявява следното класиране на представените проекти:

І място – проект с автори Пламен Чернев и Преслав Чернев;

ІІ място – проект с автор Ваня Димитрова - Хаджигаева;

ІІІ място – не се присъжда.