logo Skip to content

Съобщение

Във връзка с проведения анонимен конкурс за изработване на проекти за сребърна възпоменателна монета „150 години Българска академия на науките“, емисия 2019 година, БНБ обявява следното класиране на представените проекти:

• I място – проект с автори Пламен Чернев и Преслав Чернев;

• II място – проект с автор Петя Попова;

• III място – проект с автор Ваня Димитрова-Хаджигаева.

* * *

Във връзка с проведения анонимен конкурс за изработване на проекти за сребърна възпоменателна монета „Евлоги и Христо Георгиеви“, емисия 2019 година, БНБ обявява следното класиране на представените проекти:

• I място – проект с автори Пламен Чернев и Преслав Чернев;

• II място – проект с автори Тодор Тодоров и Елена Тодорова;

• III място – проект с автор Ваня Димитрова-Хаджигаева.