logo Skip to content

Съобщение

Във връзка с проведения анонимен конкурс за изработване на проекти за сребърна възпоменателна монета „Дряновски манастир“ от серията „Български църкви и манастири“, емисия 2019 година, БНБ обявява следното класиране на представените проекти:

• I място – проект с автор Михаела Каменова;

• II място – не се присъжда;

• III място – проект с автор Ваня Димитрова-Хаджигаева.