logo Skip to content

Нова разменна монета с номинална стойност 2 лева, емисия 2015 г.,
в обращение от 7 декември 2015 г.

Плакат