logo Skip to content

Тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване

В съответствие с изискванията на Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение, Българската народна банка публикува списък на машини за сортиране и машини за самообслужване по изискванията, които са минали успешен тест на производителя и на БНБ по стандартите за разпознаване и годност. Информацията за видовете машини, които са преминали тест, ще бъде публикувана тук в срок до един месец след датата, когато всеки един от тестовете е приключил. В случай че даден тип машина не премине последващ тест от БНБ, тя се изважда от списъка, публикуван на страницата на БНБ в интернет.

Всички публикувани обобщени резултати от тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване, проведени от БНБ, осигуряват информация и насочват вниманието относно модела и тип машина, версия на хардуер/софтуер на машината, обработвани купюри, данни за производителя/официалния представител и датата на която е проведен теста.


Прикачени файлове

Тестове на машини за сортиране Изтегли PDF (304 KB)

Тестове на машини за самообслужване Изтегли PDF (282 KB)