logo Skip to content

Услуги по платежна сметка за основни операции

(приложение № 1 към чл. 7а от Наредба № 3 на БНБ)

Откриване на сметка

Откриване на сметка в офис на банката

Откриване на сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката

Обслужване на сметка

Обслужване на сметка в офис на банката

Обслужване на сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката

Закриване на сметка

Закриване на сметка в офис, открита до 12 месеца от датата на закриване

Внасяне на средства по сметка

Внасяне на средства по сметка в офис на банката

Теглене на пари в брой от сметка

На каса в офис на банката до 1 000 лв.

С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката

С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в страната

С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в Европейския съюз

Плащане по директен дебит

Към сметка при същата банка

Към сметка при друга банка

Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително чрез интернет

Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката

Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка в страната

Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка в Европейския съюз

Кредитен превод в национална валута

На хартиен носител към платежна сметка при същата банка

Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка

На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка

Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка

На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка

Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка

Периодичен превод в национална валута

Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител

Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен чрез онлайн банкиране

Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител

Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен чрез онлайн банкиране

Кредитен превод в евро

На хартиен носител към платежна сметка при същата банка

Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка

На хартиен носител с вальор различен от вальор същия ден към платежна сметка при друга банка

Чрез онлайн банкиране с вальор различен от вальор същия ден към платежна сметка при друга банка

Входящ кредитен превод