logo Skip to content

СПИСЪК
на участниците в TARGET2 през
националния системен компонент TARGET2–BNB

Алианц Банк България АД

Банка ДСК EАД

Банка Пиреос България АД

Българо-американска кредитна банка АД

Българска банка за развитие АД

Българска народна банка

Интернешънъл Асет Банк АД

Обединена българска банка АД

Общинска банка АД

ПроКредит Банк (България) АД

Първа инвестиционна банка АД

Райфайзенбанк (България) EАД

ТБ Виктория ЕАД

ТБ Инвестбанк АД

Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ – Клон София

Тексим Банк АД

Ти Би Ай Банк ЕАД

Токуда Банк АД

Търговска Банка Д АД

УниКредит Булбанк АД

Централна кооперативна банка АД

Юробанк България АД

Спомагателна система BISERA7-EUR, оперирана от БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД

Спомагателна система BNBGSSS, оперирана от Българска Народна Банка

Спомагателна система, оперирана от Централен депозитар АД

Изтегли DOC (34 KB)

Публикации