logo Skip to content
    
    

    

Календар за Статистика

26.04.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Февруари 2018



27.04.2018, 12:00

Лихвена статистика

Март 2018



04.05.2018, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Април 2018



14.05.2018, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Март 2018



15.05.2018, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Април 2018



15.05.2018, 14:00

Лизингови дружества

Март 2018



16.05.2018, 12:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Март 2018



18.05.2018, 12:00

Външна търговия

Февруари 2018



18.05.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Март 2018



18.05.2018, 12:00

Платежен баланс

Март 2018



21.05.2018, 12:00

Инвестиционни фондове

Март 2018



25.05.2018, 12:00

Парична статистика

Април 2018



28.05.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Март 2018



29.05.2018, 12:00

Лихвена статистика

Април 2018



06.06.2018, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Май 2018



08.06.2018, 12:00

Статистика на застрахователната дейност

Март 2018



15.06.2018, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Май 2018



19.06.2018, 12:00

Външна търговия

Март 2018



19.06.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Април 2018



19.06.2018, 12:00

Платежен баланс

Април 2018



25.06.2018, 12:00

Парична статистика

Май 2018



27.06.2018, 12:00

Лихвена статистика

Май 2018



28.06.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Април 2018



29.06.2018, 12:00

Преки инвестиции - размер

Март 2018



29.06.2018, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Март 2018



05.07.2018, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Юни 2018



16.07.2018, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Юни 2018



19.07.2018, 12:00

Външна търговия

Април 2018



19.07.2018, 12:00

Платежен баланс

Май 2018



19.07.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Май 2018



20.07.2018, 16:00

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори

Март 2018



24.07.2018, 12:00

Парична статистика

Юни 2018



26.07.2018, 12:00

Лихвена статистика

Юни 2018



27.07.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Май 2018



06.08.2018, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Юли 2018



08.08.2018, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Юни 2018



15.08.2018, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Юли 2018



15.08.2018, 14:00

Лизингови дружества

Юни 2018



16.08.2018, 12:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Юни 2018



17.08.2018, 12:00

Платежен баланс

Юни 2018



17.08.2018, 12:00

Външна търговия

Май 2018



17.08.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юни 2018



21.08.2018, 12:00

Инвестиционни фондове

Юни 2018



23.08.2018, 12:00

Парична статистика

Юли 2018



27.08.2018, 12:00

Лихвена статистика

Юли 2018



28.08.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Юни 2018



05.09.2018, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Август 2018



10.09.2018, 12:00

Статистика на застрахователната дейност

Юни 2018



17.09.2018, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Август 2018



19.09.2018, 12:00

Платежен баланс

Юли 2018



19.09.2018, 12:00

Външна търговия

Юни 2018



19.09.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юли 2018



25.09.2018, 12:00

Парична статистика

Август 2018



26.09.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Юли 2018



27.09.2018, 12:00

Лихвена статистика

Август 2018



28.09.2018, 12:00

Преки инвестиции - размер

Юни 2018



28.09.2018, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Юни 2018



04.10.2018, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Септември 2018



15.10.2018, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Септември 2018



19.10.2018, 12:00

Платежен баланс

Август 2018



19.10.2018, 12:00

Външна търговия

Юли 2018



19.10.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Август 2018



23.10.2018, 12:00

Парична статистика

Септември 2018



23.10.2018, 16:00

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори

Юни 2018



25.10.2018, 12:00

Лихвена статистика

Септември 2018



26.10.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Август 2018



06.11.2018, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Октомври 2018



07.11.2018, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Септември 2018



15.11.2018, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Октомври 2018



15.11.2018, 14:00

Лизингови дружества

Септември 2018



16.11.2018, 12:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Септември 2018



19.11.2018, 12:00

Платежен баланс

Септември 2018



19.11.2018, 12:00

Външна търговия

Август 2018



19.11.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Септември 2018



21.11.2018, 12:00

Инвестиционни фондове

Септември 2018



23.11.2018, 12:00

Парична статистика

Октомври 2018



27.11.2018, 12:00

Лихвена статистика

Октомври 2018



28.11.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Септември 2018



06.12.2018, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Ноември 2018



07.12.2018, 12:00

Статистика на застрахователната дейност

Септември 2018



17.12.2018, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Ноември 2018



18.12.2018, 12:00

Платежен баланс

Октомври 2018



18.12.2018, 12:00

Външна търговия

Септември 2018



18.12.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Октомври 2018



21.12.2018, 12:00

Парична статистика

Ноември 2018



27.12.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Октомври 2018



28.12.2018, 12:00

Лихвена статистика

Ноември 2018



31.12.2018, 12:00

Преки инвестиции - размер

Септември 2018



31.12.2018, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Септември 2018