logo Skip to content
    
    

    

Календар за Статистика

20.11.2017, 12:00

Инвестиционни фондове

Септември 201723.11.2017, 12:00

Парична статистика

Октомври 201727.11.2017, 12:00

Лихвена статистика

Октомври 201728.11.2017, 12:00

Брутен външен дълг

Септември 201706.12.2017, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Ноември 201708.12.2017, 12:00

Статистика на застрахователната дейност

Септември 201715.12.2017, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Ноември 201719.12.2017, 12:00

Платежен баланс

Октомври 201719.12.2017, 12:00

Външна търговия

Септември 201719.12.2017, 12:00

Преки инвестиции - поток

Октомври 201722.12.2017, 14:00

Брутен външен дълг

Октомври 201728.12.2017, 12:00

Преки инвестиции - размер

Септември 201728.12.2017, 12:00

Парична статистика

Ноември 201728.12.2017, 14:00

Международна инвестиционна позиция

Септември 201729.12.2017, 12:00

Лихвена статистика

Ноември 2017