logo Skip to content
    
    

    

Календар за Статистика

25.09.2018, 12:00

Парична статистика

Август 201826.09.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Юли 201827.09.2018, 12:00

Лихвена статистика

Август 201828.09.2018, 12:00

Преки инвестиции - размер

Юни 201828.09.2018, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Юни 201804.10.2018, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Септември 201815.10.2018, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Септември 201819.10.2018, 12:00

Платежен баланс

Август 201819.10.2018, 12:00

Външна търговия

Юли 201819.10.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Август 201823.10.2018, 12:00

Парична статистика

Септември 201823.10.2018, 16:00

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори

Юни 201825.10.2018, 12:00

Лихвена статистика

Септември 201826.10.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Август 201806.11.2018, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Октомври 201807.11.2018, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Септември 201815.11.2018, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Октомври 201815.11.2018, 14:00

Лизингови дружества

Септември 201816.11.2018, 12:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Септември 201819.11.2018, 12:00

Платежен баланс

Септември 201819.11.2018, 12:00

Външна търговия

Август 201819.11.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Септември 201821.11.2018, 12:00

Инвестиционни фондове

Септември 201823.11.2018, 12:00

Парична статистика

Октомври 201827.11.2018, 12:00

Лихвена статистика

Октомври 201828.11.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Септември 201806.12.2018, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Ноември 201807.12.2018, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Септември 201817.12.2018, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Ноември 201818.12.2018, 12:00

Платежен баланс

Октомври 201818.12.2018, 12:00

Външна търговия

Септември 201818.12.2018, 12:00

Преки инвестиции - поток

Октомври 201821.12.2018, 12:00

Парична статистика

Ноември 201827.12.2018, 12:00

Брутен външен дълг

Октомври 201828.12.2018, 12:00

Лихвена статистика

Ноември 201831.12.2018, 12:00

Преки инвестиции - размер

Септември 201831.12.2018, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Септември 2018