logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 февруари 2013 г.

Днес в Българската народна банка в присъствието на членовете на Управителния съвет на банката бяха връчени удостоверения на победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2013 година:

Иван Василев Тодоров – студент в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), степен „магистър”, специалност „Макроикономика”, представил есе на тема „Фискална консолидация и икономически растеж”;

Велислава Илкова Карайчева - студент в УНСС, степен „магистър”, специалност „Финанси”, представила есе на тема „Фискална консолидация и икономически растеж”;

Петър Илков Пешев - докторант в УНСС, научна специалност „Политическа икономия”, представил есе на тема „Фискална консолидация и икономически растеж”.

Документи за участие в десетия ежегоден конкурс за стипендианти на БНБ подадоха общо 26 кандидати, от които 6 докторанти и 20 студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“. От тях 22 кандидати отговаряха на изискванията и бяха допуснати до по-нататъшно участие.

Основната цел на стипендиите е да подпомогне студенти и докторанти в специализирането и разработването на теми с важно значение за дейността на БНБ, а в перспектива и възможност да бъдат привлечени на работа в централната банка.

В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от 2004 г. до декември 2012 г.) са кандидатствали 243 студенти и докторанти, а отпуснатите стипендии са 22.Снимки