logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 март 2013 г.

На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 април 2013 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 0.01 на сто.