logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 април 2013 г.

Днес, в съответствие с чл. 1, ал. 2 и чл. 51 от Закона за БНБ, управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2012 година.

Съгласно Закона за БНБ Българската народна банка извърши и превод към Министерството на финансите в полза на държавния бюджет в размер на 105 833 838.11 лв., който представлява остатък от годишното превишение на приходите над разходите на банката за 2012 година.

Годишният отчет на БНБ за 2012 година може да видите на интернет страницата на БНБ тук.