logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 май 2013 г.

На кратко работно посещение по покана на управителя на БНБ Иван Искров у нас гостува управителят на централната банка на Гърция Георгиос Провопулос.

Освен участието си в редица двустранни срещи гръцкият гуверньор изнесе лекция на тема „Гръцката икономика и банкова система – актуално състояние и перспективи”, на която присъстваха членовете на Управителния съвет на БНБ и висши ръководители, както и представители на Министерството на финансите, Асоциацията на банките в България и други организации.

В своето изложение управителят Провопулос очерта процесите на оздравяване на гръцката банкова система, като сподели опита и гледната точка на централната банка в южната ни съседка. Специален акцент д-р Провопулос постави върху отличната координация и ефективна комуникация с Българската народна банка и нейните надзорни органи, което не е позволило пренасянето на проблемите у нас. Гуверньорът на гръцката централна банка подчерта, че това отлично взаимодействие е налице както в регионален план, така и на европейската сцена като представители на централните банки на две равноправни държави – членки на Европейския съюз.Снимки