logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 май 2013 г.

Днес Управителният съвет на Българската народна банка прие решение, с което приема като дарение от община Пловдив недвижим имот от 6769 кв. м., намиращ се на ул. „Ягодовско шосе” № 2 в град Пловдив.

В съответствие с постигнатите договорености с Общинския съвет на град Пловдив на свой ред Управителният съвет на БНБ дарява на община Пловдив обособена част от сградата на БНБ, намираща се на ул. „Райко Даскалов” № 51 в град Пловдив.