logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 май 2013 г.

Днес Управителният съвет на БНБ прие решение, с което, считано от 30.05.2013 г., прекратява ползването на неплатен отпуск на г-н Калин Христов и възобновява изпълнението на функциите му на подуправител на БНБ, ръководещ управление „Емисионно”, както и на представител на БНБ в съвета на директорите на дружества, в които БНБ има участие („Печатница на БНБ” АД и „Дружество за касови услуги” АД). Това е във връзка с решения на Народното събрание на Република България от 29.05.2013 г. за избиране на правителство с министър-председател Пламен Орешарски и прекратяване правомощията на служебното правителство, назначено с Указ № 56 от 13.03.2013 г. на Президента на Р България Росен Плевнелиев, както и подадена молба от Калин Христов за прекратяване ползването на неплатения му отпуск, разрешен в съответствие с Решение № 25 от 12.03.2013 г. на УС на БНБ.