logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

6 юни 2013 г.

Днес на свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка одобри Отчета за изпълнението на бюджета за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2012 г., представен от Управителния съвет на ФГВБ. Бюджетът е в размер на 1 715 022 лева, като изпълнението му към 31 декември 2012 г. е 1 454 620 лева.