logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

10 юни 2013 г.

Днес, 10 юни 2013 г., в 16.43 ч., управителят на БНБ Иван Искров внесе в Народното събрание на Република България предложение за избор на подуправител на БНБ – ръководител на управление „Банков надзор”. Предложението се прави на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за Българската народна банка и е във връзка с изтичащия на 15 юни 2013 г. мандат на досегашния подуправител г-н Румен Симеонов.

Управителят на БНБ предлага на Народното събрание за подуправител на БНБ и ръководител на управление „Банков надзор” да бъде избран г-н Цветан Любомиров Гунев, заемащ длъжността директор на дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” в Българската народна банка от 2007 г.

Г-н Цветан Гунев е добре познат на банковата общност и се ползва с висока репутация на уважаван професионалист. Той е дългогодишен служител на Българската народна банка, като кариерата му преминава през постепенното йерархично израстване в управление „Банков надзор”. През дългогодишната си работа в централната банка г-н Гунев безспорно доказа, че има висока квалификация и задълбочени познания, както и богат професионален опит в областта на банковия надзор. Завършил е Университета за национално и световно стопанство в гр. София и има придобити редица квалификации по централно банкиране в САЩ и от водещи надзорни органи на страните от Европейския съюз.

Цветан Гунев е роден в София на 2 февруари 1959 г. Владее английски език.