logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

19 септември 2013 г.

На основание чл. 28, ал. 1 и чл. 28а, ал. 3 от Закона за кредитните институции, във връзка с чл.18, чл. 19а и чл. 19б от Наредба № 2 на БНБ, чл. 151, ал. 1, предложение второ и чл. 3 от Закона за кредитните институции подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор”, г-н Цветан Гунев издаде разрешение на „Първа инвестиционна банка” АД, София, да придобие всички акции с право на глас от капитала на „МКБ Юнионбанк” ЕАД, София. По този начин „Първа инвестиционна банка” АД ще притежава пряко квалифицирано участие в размер на 100% от капитала на „МКБ Юнионбанк” ЕАД.

Българската народна банка винаги е подкрепяла консолидацията в банковия сектор, тъй като това допринася за засилване на капиталовата база и за стабилността на банковата система у нас. При оценяване на заявеното от „Първа инвестиционна банка” АД придобиване на „МКБ Юнионбанк” ЕАД Централната банка е взела предвид, че това представлява стъпка към сливане на двете кредитни институции. Предварителните анализи на БНБ показват, че по такъв начин ще се постигнат позитивни изменения в консолидираното финансово състояние на двете дружества.

Това е поредната голяма консолидация на българския банков пазар след успешното сливане на „Булбанк”, „Ейч Ви Би Банк Биохим” и „Банка Хеброс” през 2007 г., което бе позитивен принос за стабилността и доверието в българската банкова система.

Текста на заповедта за издаденото разрешение може да видите тук.Прикачени файлове

Текст на заповедта за разрешението Изтегли PDF (1222 KB)