logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 декември 2013 г.

Днес Управителният съвет на Българската народна банка одобри Годишния бюджет за административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2014 г., представен от Управителния съвет на ФГВБ. Бюджетът е в размер на 1 671 860 лева.