logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 март 2016 г.

Днес в сградата на Българската народна банка (БНБ) се проведе среща на управителя г-н Димитър Радев с ръководителите на мисиите на държавите – членки на Европейския съюз, и делегацията на Европейската комисия в България.

Срещата бе по инициатива на Н. Пр. Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Холандия, което e ротационен председател на Съвета на Европейския съюз в периода януари – юни 2016 г.

Въпросите, дискутирани по време на срещата, включваха реформите в управлението и банковия надзор в БНБ, новоприетата рамка за възстановяване и преструктуриране на банките, предстоящия преглед на активите и стрес теста на банковия сектор, както и макроикономическите прогнози на БНБ.Снимки