logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 март 2016 г.

Данните за капиталовата адекватност към 31 декември 2015 г. по Регламент (ЕС) № 680/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. са публикувани на интернет страницата на БНБ в съответния раздел за периода декември 2015 г. съгласно обявения график.

Данните сочат съхраняване на капиталовите буфери, като съотношението за обща капиталова адекватност към 31 декември 2015 г. е 22.18%.