logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

31 март 2016 г.

Управителният съвет на БНБ определи общата сума на вноската на банковата система към Фонда за преструктуриране на банки за 2016 г. в размер на 95 687 327 лв.

Решението е прието на основание чл. 139, ал. 1 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.