logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

4 април 2016 г.

Считано от 1 април 2016 г., за директор на дирекция „Банкова сигурност и защита на класифицираната информация“ е назначен г-н Николай Рачев. До заемането на тази длъжност г-н Рачев беше началник на отдел „Сигурност в Печатница на БНБ“ и изпълняващ длъжността директор на същата дирекция.

Г-н Рачев работи в Българската народна банка от 16 август 2010 г. Той е с висше техническо образование, владее английски и руски език и притежава дългогодишен опит в системата на националната сигурност.