logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 април 2016 г.

Българската народна банка извърши преглед на изпълнението на Плана за реформиране и развитие на банковия надзор. Приложената таблица съдържа обобщена справка за напредъка в изпълнението на набелязаните мерки.

Планът за реформиране и развитие на банковия надзор е приет от Управителния съвет на Българската народна банка на 5 октомври 2015 г. и описва приоритетните дейности и сроковете за тяхното изпълнение през 2015 г. и 2016 г.

Реформирането и развитието на банковия надзор имат за цел да приведат надзорните практики в България във възможно най-пълно съответствие с актуалния международен стандарт, какъвто са Базелските основни принципи за ефективен банков надзор от 2012 г.

Повече информация за Плана и пълният му текст могат да бъдат прочетени на интернет страницата на БНБ тук.Прикачени файлове

Ключови мерки за реформиране и развитие на банковия надзор – напредък в изпълнението през първите 6 месеца Изтегли PDF (83 KB)