logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

11 април 2016 г.

Днес Управителният съвет на Българската народна банка издаде лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на „Кредибул” ЕАД на основание чл. 77, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), след като установи, че са налице изпълнение на условията за издаване на лиценз по чл. 77, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 4 от ЗПУПС и на съответните изисквания на Наредба № 16 на БНБ, необходими за издаване на лиценз.

„Кредибул“ ЕАД притежава лиценз от 15 януари 2015 г., издаден от Управителния съвет на Българската народна банка, за извършване на дейност като платежна институция, предоставяща платежни услуги по чл. 4, т. 4, буква „б”, и т. 5 от ЗПУПС за изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти, когато средствата са част от отпуснат на ползвателя на платежни услуги кредит, и за издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с платежни инструменти.