logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

1 юни 2016 г.

На 31 май 2016 г. България се присъедини към Специалния стандарт за разпространение на данни Плюс на Международния валутен фонд (МВФ)1. България става 11-тата страна в света, която се присъединява към този най-висок международен стандарт за разпространение на данни.

Присъединяването към стандарта е резултат на съвместните усилия на Българската народна банка (БНБ), Националния статистически институт и Министерството на финансите. БНБ като координатор за България по отношение на Специалния стандарт за разпространение на данните Плюс ръководи работата по присъединяването и отговаря за разработването на т. нар. национална страница с данни. Тя вече се намира на интернет страницата на БНБ тук. Преобладаващата част от новите статистически показатели, включени в този стандарт, се съставят от БНБ.

Присъединяването към Специалния стандарт за разпространение на данни Плюс съответства на поетите от управителя на БНБ ангажименти, свързани с управлението и институционалното развитие на централната банка.

На 30 септември 2015 г. управителят на БНБ Димитър Радев изпрати до директора на Статистическия департамент на МВФ писмо за намеренията за присъединяване към Специалния стандарт за разпространение на данни Плюс.

Специалният статистически стандарт за разпространение на данни Плюс на МВФ е създаден през 2012 г. с цел да засили и допълни съществуващите стандарти за статистически данни. Той има по-високи изисквания към страните членки по отношение на обхвата на икономическите и финансови данни, на тяхната периодичност, срочност, достъпност и надеждност. Този стандарт допълва Специалния стандарт за разпространение на данни, към който България се присъедини през 2003 г.

Присъединяването към Специалния статистически стандарт за разпространение на данни Плюс показва на местните и чуждестранни инвеститори, рейтинговите агенции, международните финансови институции и всички други потребители, че качеството и надеждността на статистическите данни, които се използват за вземането на важни макроикономически и бизнес решения, отговарят на най-високите международни статистически изисквания.

Досега към Специалния статистически стандарт за разпространение на данни Плюс са се присъединили Съединените щати, Япония, Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия, Швеция, Холандия и Чешката република.

____________

1 Прессъобщението на МВФ по повод присъединяването на България към Специалния стандарт за разпространение на данни Плюс може да бъде прочетено тук. Статистическите данни по новия стандарт за България и другите страни, присъединили се към Специалния стандарт за разпространение на данни Плюс, се публикуват на интернет страницата на МВФ и са достъпни тук.