logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 юни 2016 г.

Днес в присъствието на президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, управителя г-н Димитър Радев и Управителния съвет на БНБ се състоя официалната церемония по встъпване в длъжност на г-жа Елица Николова като член на Управителния съвет на Българската народна банка. Елица Николова е назначена от президента на Република България за член на Управителния съвет на Българската народна банка, на основание чл. 98, т. 7 от конституцията, във връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона за БНБ. Шестгодишният мандат на новия член на Управителния съвет на БНБ г-жа Елица Николова започва на 17 юни 2016 година. Тя встъпва в длъжност на мястото на проф. д.ик.н. Стати Статев, чийто втори мандат изтече на 16 юни 2016 г.

В приветствието си управителят на БНБ изказа признателност на президента на Република България за доброто отношение и за подкрепата към БНБ. „Искам да уверя г-жа Николова, че тя ще бъде много добре посрещната в БНБ и може да разчита изцяло както на моята подкрепа, така и на подкрепата на членовете на УС и на всички колеги в централната банка. Ще разчитаме много на Вашата енергия и професионализъм в изпълнение на амбициозната ни програма за реформи”, каза управителят. „Използвам повода да благодаря най-сърдечно на проф. Статев за дългогодишната му дейност като член на УС в продължение на 12 години. Период, в който той остави значима следа, както в УС, така и в цялата институция.”, допълни той.

В речта си по повод встъпването в длъжност на г-жа Елица Николова, президентът г-н Росен Плевнелиев заяви, че Българската народна банка остава стълб на финансовата стабилност, запазвайки своята институционална независимост и отговорност. „БНБ е пример, че когато има стабилност и предвидимост институциите могат да работят ефективно, ползват се с доверието на обществото и постигат значими, видими за всички резултати.”, каза президентът на Р България. „Българска народна банка е призвана да дава пример за стабилност и приемственост в работата на институциите. Горд съм, че доказахме това и с добрата съвместна работа между Президентската институция и Българската народна банка.”, заяви г-н Плевнелиев. Вярвам, че БНБ ще продължи да бъде гарант на стабилността на икономиката и пример за институционална ефективност, за независим и силен регулатор, който се ползва с доверието на народа., подчерта президентът на Република България.

В изказването си г-жа Елица Николова заяви, че изключително се радва, че ще бъде част от един високо професионален екип. „Ще работя усърдно в интерес на обществото, за икономическа стабилност и ефективност на финансовия сектор, за добрата репутация на Българската народна банка, както и за доверието и просперитета на българските граждани”, добави тя.

Снимки от церемонията и посещението на президента Росен Плевнелиев в БНБ може да откриете тук.Снимки