logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 август 2016 г.

Днес на свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Юропей Салюшън” ЕООД (в процес на учредяване) на основание чл. 14, т. 1 и 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), след като установи, че не е налице изпълнение на условията по чл. 10, ал. 4, т. 5, 6 и 7 от ЗПУПС и на съответните изисквания на Наредба № 16 на БНБ, необходими за издаване на лиценз.