logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 декември 2016 г.

Днес в съответствие с член 1, алинея 2 и член 50 от Закона за БНБ в Народното събрание на Република България бе представен Отчетът на БНБ за първото шестмесечие на 2016 г. и Бюджетът на БНБ за 2017 година.

Отчетът е приет от Управителния съвет на БНБ с решение 143 на 24 ноември 2016 г. и е публикуван на интернет страницата на банката, раздел „Изследвания и публикации”, „Периодични публикации на БНБ”, „Отчет на БНБ януари – юни за 2016 г.”.

Бюджетът на БНБ за 2017 г. е приет от Управителния съвет на БНБ на 24 ноември 2016 г. с решение 144, обнародван в бр. 98 на Държавен вестник от 9 декември 2016 г. и публикуван на интернет страницата на банката, раздел „Изследвания и публикации”, „Периодични публикации на БНБ”, „Бюджет на БНБ за 2017 г.“.