logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 януари 2017 г.

На 25 януари 1879 г. руският императорски комисар в България княз Александър Дондуков–Корсаков утвърждава устава на Българската народна банка. С този акт са положени основите на тази българска държавна институция, която вече 138 години изпълнява ключова роля в банковата и паричната система на България. Заедно с българската парична единица – левът, Българската народна банка е един от символите на националния ни суверенитет. Рождената дата на БНБ е особено забележителна с това, че предхожда във времето такива основополагащи за възраждането на българската държавност събития като свикването на Учредителното събрание за изработването и приемането на основния закон – Конституцията, свикването на Първото Велико народно събрание за избор на държавен глава, свикването на Първото Обикновено народно събрание и съставянето на първото правителство.

Утвърждаването на устава е последвано от назначаването на първия управител на БНБ на 4 април, официалното откриване на банката на 23 май и извършването на първата банкова операция на 6 юни 1879 г.