logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

10 февруари 2017 г.

Съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), от 18 септември 2016 г. всички банки, лицензирани от БНБ, и клонове на банки, осъществяващи дейност на територията на страната, които предоставят платежни услуги на потребители, следва да предлагат нов вид платежна сметка в български левове – платежна сметка за основни операции. От 1 февруари 2017 г. посочените в закона услуги по платежна сметка за основни операции следва да бъдат предлагани срещу приемливи такси, определени в съответствие с изискванията на ЗПУПС. Във връзка с това на интернет страницата на БНБ са публикувани отговори на често задавани въпроси, свързани с откриването и използването на платежната сметка за основни операции, както и за приложимите такси.

В допълнение на интернет страницата на БНБ са публикувани отговори на често задавани въпроси, свързани с изпълнението на SEPA плащания и прилагането на Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро.