logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 февруари 2017 г.

След взето от Управителния съвет на БНБ решение, днес бяха връчени удостоверенията на победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2017 г.:

• Андриан Ямболов – студент, обучаващ се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, специалност Economics;

• Димитър Станчев – студент, обучаващ се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“.

Целта на стипендиантската програма на БНБ е да подпомага студенти и докторанти в разработването на теми с важно значение за дейността на БНБ, с перспектива и възможност те да бъдат привлечени на работа в централната банка. Изискванията към Кандидатите и условията на конкурса за стипендианти на БНБ са публично достъпни на интернет страницата на централната банка.

Документи за участие в тринадесетия ежегоден конкурс за стипендианти на БНБ подадоха общо 23 кандидати, от които 3 докторанти и 20 студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“. Един от кандидатите се обучава в университет в чужбина, а 22 - в български университети. След като разгледа постъпилите документи на кандидатите, Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ (Комисията) допусна до участие в конкурса 20 кандидати. Документите на трима кандидати административно не отговаряха на изискванията на конкурсната процедура.

Първият етап от конкурса включваше написването на есе по предварително зададена тема. Есетата на кандидатите бяха възложени за анонимно оценяване на определени от Комисията рецензенти. Всяка разработка беше оценена независимо от двама рецензенти. По решение на Комисията есетата на докторантите бяха възложени за оценяване на рецензенти с придобита образователно-научна степен „доктор”.

След като разгледа получените оценки на есетата и документите на кандидатите, Комисията покани на втория етап, интервю, трима студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“.

В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от 2004 г. до януари 2017 г.) са кандидатствали общо 348 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 30.Снимки