logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 май 2017 г.

На страницата на БНБ в интернет в раздел Правна рамка е публикувано решението на Управителния съвет на БНБ за определяне на критериите и процедурата за съгласуване на избора на одитори на банки за извършване на съвместен финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит съгласно чл. 76, ал. 4 от Закона за кредитните институции.