logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 май 2017 г.

Считано от 30 май 2017 г., сериите от данни за статистическите показатели, съставяни от БНБ и включени досега в публикацията „Информационен бюлетин”, ще бъдат достъпни на интернет страницата на БНБ в рубриките „Статистика“, „Банков надзор“ и „Платежна инфраструктура“, а тримесечните данни за пазара на ДЦК – в рубриката „Фискален агент“, подрубрика „Информация за пазара на ДЦК“. Целта е информацията да се предоставя в удобен за потребителите формат, който да дава възможност за използване и обработка на данните. Във връзка с това издаваните досега и публикувани в PDF формат периодични публикации „Информационен бюлетин” и „Пазар на ДЦК” ще бъдат преустановени, като вече издадените ще бъдат достъпни в подрубрика „Архив на публикации” в рубриката „Изследвания и публикации”.