logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

22 август 2017 г.

Считано от 18 септември 2017 година Българската народна банка въвежда промени в графика на системния ден на Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS) като осигурява възможност за подаване на трета заявка за сетълмент на оперираната от „Централен депозитар“ АД система за сетълмент на ценни книжа.

Промяната е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа.

Новият график на системния ден на RINGS е публикуван тук.