logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

31 октомври 2017 г.

Считано от 1 ноември 2017 г., „Смол Уърлд Файненшъл Сървисис България“ ЕООД (с предишни наименования „Чойс Мъни Трансфер България“ ЕООД и „Мастер Енвиос България“ ЕООД), с ЕИК 200322108, със седалище и адрес на управление гр. София, 1612, ул. „Емине“ 23, ет. 5, ап. 16, прекратява дейността си като платежна институция, а издаденият на дружеството лиценз за платежна институция, предоставяща платежни услуги по чл. 4, т. 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) - изпълнение на налични парични преводи, се обезсилва на основание чл. 15, ал. 2 от ЗПУПС, във връзка с постъпило заявление за прекратяване на дейността.