logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 декември 2017 г.

На 22 декември 2017 г. в съответствие с член 1, алинея 2 и член 50 от Закона за БНБ в Народното събрание на Република България бе представен Отчетът на БНБ за първото шестмесечие на 2017 г. и Бюджетът на БНБ за 2018 година.

Отчетът е приет от Управителния съвет на БНБ с решение 169 на 30 ноември 2017 г. и е публикуван на интернет страницата на банката, раздел „Изследвания и публикации”, „Периодични публикации на БНБ”, „Отчет на БНБ януари – юни за 2017 г.”.

Бюджетът на БНБ за 2018 г. е приет от Управителния съвет на БНБ на 30 ноември 2017 г. с решение 173, обнародван в бр. 100 на Държавен вестник от 15 декември 2017 г. и публикуван на интернет страницата на банката, раздел „Изследвания и публикации”, „Периодични публикации на БНБ”, „Бюджет на БНБ за 2018 г.“.