logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

16 октомври 2000 г.

Част от увеличението на международните валутни активи на БНБ през периода 9 - 13 октомври 2000 г. се дължи на постъпилата сума от 345 млн. евро (674.8 млн. лв.) от приватизацията на Булбанк, София по сметка на Банковата консолидационна компания при БНБ.

Средствата са осчетоводени на 11 октомври 2000 г. по сметка, включена в позиция "Сметки на други депозанти" в пасива на баланса на управление "Емисионно".