logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

6 февруари 2002 г.

Търговските банки Биохим, Булбанк, Българска пощенска банка и Обединена българска банка ще изкупуват до 30.06.2002 г. срещу лева по сходни с днешните търговски курсове излезлите от обращение банкноти, подразделения на еврото.

Българската народна банка ще изкупува тези банкноти и след 30.06.2002 г., като след тази дата БНБ си запазва правото да въведе такси, съответстващи на таксите, определени в европейските страни. Крайният срок за изкупуването е в съответствие със срока, определен от всяка от централните банки на страните от Еврозоната. Тези срокове са, както следва:

Австрийски шилинги, белгийски франкове, германски марки, ирландски лири, испански песети, люксембургски франкове – безсрочно.

Холандски гулдени – 30 години.

Португалски ескуда – 20 години.

Гръцки драхми, италиански лири, финландски марки, френски франкове – 10 години.