logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 март 2002 г.

Българска народна банка и софтуерната корпорация Oracle подписаха Меморандум за стратегическо сътрудничество. Меморандумът предвижда прилагането на софтуерната платформа на Oracle като една от стратегическите платформи за развитие на информационните технологии в БНБ. Oracle ще предоставя на БНБ подробна информация за възможностите на новите и на намиращите се в процес на разработка софтуерни продукти и услуги на корпорацията. Двете страни изразяват намерение да сключат договори помежду си за лицензиране на продукти от платформата на Oracle, за консултантски и технически услуги, обучение. Меморандумът е в сила за срок от 2 години.