logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 юли 2002 г.

Управителният съвет на Българска народна банка, на свое заседание на 18 юли 2002 г., обсъди проблема за закриване на регионалните каси в градовете Бургас, Русе и Враца.

Управителният съвет поддържа своето становище за преструктурирането на касовата дейност и повишаване на ефективността й.

Независимо от това, с оглед възникналото обществено напрежение в тези градове, Управителният съвет отново ще обсъди своите виждания и ще приеме решение през месец септември 2002 г., като отчете всички представени мнения и възможното негативно отражение върху икономиката и обществения живот в тези райони.