logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

23 юли 2002 г.

Българска народна банка пуска в обращение от 19 октомври 2002 г. (денят в който се почита паметта на Св. Иван Рилски) серия от разменни монети в качество мат-гланц, емисия 2002 г., в тираж - 10 000 бр. Запазват се графичните елементи и сплавите на монетите с номинал 1, 2, 5, 10, 20 и 50 стотинки и 1 лев, с изключение на годината на емисия.

1 стотинка

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

номинална стойност

1 стотинка

метал

стоманена сърцевина с бронзово покритие

качество

мат-гланц

емисия

2002 г.

тегло

1.8 г

диаметър

16 мм

гурт

гладък

тираж

10 000

На страната с номиналната стойност на монетата е цифрата "1" и годината на емисията "2002". В долната част на монетата е изписан текстът "стотинка". В горната част по периферията са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

На другата страна на монетата в центъра е изобразен Мадарският конник - скален релеф от VIII век, а в горната част по периферната окръжност - текстът "България".

2 стотинки

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

номинална стойност

2 стотинки

метал

стоманена сърцевина с бронзово покритие

качество

мат-гланц

емисия

2002 г.

тегло

2.5 г

диаметър

18 мм

гурт

гладък

тираж

10 000

На страната с номиналната стойност на монетата е цифрата "2" и годината на емисията "2002". В долната част на монетата е изписан текстът "стотинки". В горната част по периферията са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

На другата страна на монетата в центъра е изобразен Мадарският конник - скален релеф от VIII век, а в горната част по периферната окръжност - текстът "България".

5 стотинки

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

номинална стойност

5 стотинки

метал

стоманена сърцевина с бронзово покритие

качество

мат-гланц

емисия

2002 г.

тегло

3.5 г

диаметър

20 мм

гурт

гладък

тираж

10 000

На страната с номиналната стойност на монетата е цифрата "5" и годината на емисията "2002". В долната част на монетата е изписан текстът "стотинки". В горната част по периферията са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

На другата страна на монетата в центъра е изобразен Мадарският конник - скален релеф от VIII век, а в горната част по периферната окръжност - текстът "България".

10 стотинки

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

номинална стойност

10 стотинки

метал

сплав, CuNiZn

качество

мат-гланц

емисия

2002 г.

тегло

3 г

диаметър

18.5 мм

гурт

рифелован

тираж

10 000

На страната с номиналната стойност на монетата е цифрата "10" и годината на емисията "2002". В долната част на монетата е изписан текстът "стотинки". В горната част по периферията са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

На другата страна на монетата в центъра е изобразен Мадарският конник - скален релеф от VIII век, а в горната част по периферната окръжност - текстът "България".

20 стотинки

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

номинална стойност

20 стотинки

метал

сплав, CuNiZn

качество

мат-гланц

емисия

2002 г.

тегло

4 г

диаметър

20.5 мм

гурт

рифелован

тираж

10 000

На страната с номиналната стойност на монетата е цифрата "20" и годината на емисията "2002". В долната част на монетата е изписан текстът "стотинки". В горната част по периферията са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

На другата страна на монетата в центъра е изобразен Мадарският конник - скален релеф от VIII век, а в горната част по периферната окръжност - текстът "България".

50 стотинки

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

номинална стойност

50 стотинки

метал

сплав, CuNiZn

качество

мат-гланц

емисия

2002 г.

тегло

5 г

диаметър

22.5 мм

гурт

рифелован

тираж

10 000

На страната с номиналната стойност на монетата е цифрата "50" и годината на емисията "2002". В долната част на монетата е изписан текстът "стотинки". В горната част по периферията са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

На другата страна на монетата в центъра е изобразен Мадарският конник - скален релеф от VIII век, а в горната част по периферната окръжност - текстът "България".

1 лев

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

номинална стойност

1 лев

метал

вътрешен кръг 16 мм

от бяла сплав,

външен пръстен от жълта сплав

качество

мат-гланц

емисия

2002 г.

тегло

7 г

външен диаметър

24.5 мм

гурт

назъбен на сектори

тираж

10 000

На страната с номиналната стойност на монетата е цифрата "1", думата ”ЛЕВ”, годината на емисия – 2002 и са изобразени два графични елемента от пресечени линии.

На другата страна на монетата е образът на Св. Иван Рилски и надписите “Св. Иван Рилски” и “България”.

Автори на проекта са: Петър Стойков и Владимир Йосифов.