logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 септември 2002 г.

Управителният съвет на Българска народна банка на свое заседание на 5 септември 2002 г. обсъди развитието на касовата дейност на БНБ и единодушно одобри стратегия за постепенно ограничаване на участието на централната банка в дистрибуцията на банкноти и монети.

УС единодушно реши да закрие регионалната каса на БНБ в гр. Враца и да трансформира регионалните каси в градовете Бургас и Русе в представителства на БНБ, без касова дейност. В резултат на подобрената ефективност и оптимизация на дистрибуцията на банкноти и монети, УС на БНБ прие решение да съкрати автомобилния парк на банката и да предостави безвъзмездно на Министерството на вътрешните работи 15 броя специализирани и леки автомобили, заедно с резервни части за тях.