logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 ноември 2002 г.

Във връзка с Решение № 29 от 13 ноември 2002 г. на Софийски градски съд, Фирмено отделение, както и във връзка с Решение на Върховния касационен съд № 1654 от 1 ноември 2002 г., с оглед защита на интересите на вложителите в “Нефтинвестбанк” АД и установяване на действителното правно и финансово състояние на банката, и въз основа на чл. 65, ал. 1, т. 7, ал. 2, т. 14, ал. 4 и ал. 5 във връзка с чл. 101, ал. 1, предложение 2 от Закона за банките, Българската народна банка назначи за квестори в “Нефтинвестбанк” АД:

1. Александър Димитров Мечкарски

2. Цветан Петров Цеков

Заповедта за назначаване на квесторите влиза в сила незабавно и не подлежи на обжалване.