logo Skip to content

СЪОБЩЕНИЕ

22 ноември 2002 г.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Във връзка с предстоящия избор на първични дилъри на ДЦК за периода след 01.01.2003 г., търговските банки, както и небанковите финансови институции, които отговарят на Критериите за оценка и избор на първични дилъри на ДЦК по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа, могат да подадат писмено заявление до Комисията по реда на чл. 4, ал.1 на Наредба № 5 на МФ и БНБ за получаване на разрешение за инвестиционно посредничество с ДЦК.

Заявленията се изпращат в срок до 03.12.2002 г. в БНБ на телекса на управление “Фискални услуги” номер 22751 BNB SF BG или на централните телексни номера 24090, 24091 и 24092 BNB SF BG. Повече информация може да получите на следните телефони: 9859-2491 в МФ и 9145-1975 в БНБ.