logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 ноември 2002 г.

Първата юбилейна монета с оцветяване на реверса, емитирана от БНБ, ще бъде пусната в обращение на 6 декември 2002 г. Тя е с коледна тематика и ще бъде представена пред средствата за масово осведомяване на 5 декември 2002 г. от 11.00 ч. в сградата на централната банка. Монетата е с номинал 5 лв. и ще се продава на граждани за 7 лв. БНБ ще предостави реализираните приходи от продажбата на монетата за благотворителни цели.
5 лева, 2002 г.

Сурвакари

На страната с номиналната стойност на монетата е изобразена емблемата на БНБ, околовръст са изписани цифрата „5”, текстовете „ЛЕВА”, „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, както и годината на емисия – „2002”.

На обратната страна на монетата е нанесено оцветяване и са изобразени две деца сурвакарчета и надпис околовръст „СУРВА, ВЕСЕЛА ГОДИНА – ЖИВИ, ЗДРАВИ ДО АМИНА”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2002 г.

Номинална стойност

5 лева

Метал, проба

CuNi сплав, с нанесено оцветяване

Качество

мат-гланц

Тегло

15 г

Диаметър

34.2 мм

Гурт

гладък

Тираж

5000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Стефан Ненов