logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

10 декември 2002 г.

Със Заповед № РД 22-1141 от 09.12.2002 г. на подуправителя на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, Владимир Иванов Георгиев е назначен като трети квестор в ТБ ”Нефтинвестбанк” АД (Международна ортодоксална банка “Свети Никола“ АД). Банката се представлява от всеки двама от назначените квестори: Цветан Петров Цеков, Александър Димитров Мечкарски и Владимир Иванов Георгиев.

Заповедта за назначаване на третия квестор влиза в сила незабавно и не подлежи на обжалване.