logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 декември 2002 г.

В съответствие с обявеното решение на Управителния съвет на БНБ, на 27 декември 2002 г. централната банка предостави реализираните приходи от продажбата на възпоменателната монета “Сурвакари” на два дома за деца с умствена изостаналост – ДДМУИ “Света Петка” – с. Могилино, община Две могили, Русенска област и ДДУИ гр. Кермен, община Сливен.