logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

4 декември 2003 г.

Българска народна банка пуска в обращение от 8 декември 2003 г. банкнота с номинална стойност 100 лв., емисия 2003 г.
100 лева, 2003 г.

На лицевата страна са изобразени портрет на писателя Алеко Константинов, фигури и елементи, свързани с туристическото движение в България, заглавната страница на пътеписа „До Чикаго и назад“, вертикално отпечатани текстове „Алеко Константинов“ и „1863–1897“ и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

На обратната страна са изобразени елементи, свързани с живота и творчеството на писателя Алеко Константинов, и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

Автор на дизайна на банкнотата е Кирил Гогов.

Технически параметри

Преобладаващ цвят – зелен.

Материал – хартия, тонирана в зелен цвят.

Размер - 141 х 79 мм.

Защитни елементи

Осигурителна нишка – вградена в хартията тъмна метализирана нишка със светъл минитекст „БНБ 100“, наблюдаваща се от двете страни на банкнотата при поставянето й срещу източник на светлина; нишката частично излиза от обратната страна на банкнотата и е с холограмен ефект.

Воден знак – полутоново изображение на портрета от банкнотата и инициалите „БНБ“, наблюдаващи се от двете страни на банкнотата при поставянето й срещу източник на светлина.

Холограмна лента – появяващи се в зависимост от ъгъла на наблюдение изображения на еделвайс или силует на Алеко Константинов в профил, редуващи се с числото „100“ и минитекст „ЛЕВА“, които преливат в различни цветове при промяна на ъгъла на наблюдение.

Регистър на проглед – правоъгълно шахматно поле, разположено в средата в дясната половина на лицевата страна на банкнотата, в което при поставянето й срещу източник на светлина от двете страни на банкнотата се наблюдава числото „100”.

Мастило с променящ се цвят (OVI®) – цветът на еделвайса, разположен в дясната половина на лицевата страна на банкнотата, се променя от лилав в зелен при промяна на ъгъла на наблюдение.

Знак за незрящи граждани – релефно изображение на триъгълник, сочещ надолу, и правоъгълник, чиято основа е по-късата страна, разположен под него, отпечатани в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата.