logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

11 декември 2004 г.

<br>

На 8 и 9 декември 2004 г. в София се проведе семинар на тема “Логистика на касовата дейност и дистрибуцията на пари”, организиран от Българската народна банка с подкрепата на Холандската централна банка. Лектори на семинара бяха представители от Европейската централна банка и централните банки на Франция, Чехия, Дания, Великобритания, Швейцария, Унгария, Белгия и Холандия. Основно внимание по време на заниманията беше обърнато на изискванията и препоръките на ЕЦБ към националните централни банки по отношение на паричното обращение и тенденциите в дисрибуцията на пари, както и на установените практики за тези дейности в страните от Европейския съюз, включително и в новоприсъединилите се към съюза страни.

В контекста на интеграцията на България в ЕС и последващото приемане на еврото като законно платежно средство бяха обсъдени предизвикателства за ролята на БНБ относно поддържане високо качество на банкотите и монетите в обращение, поддържането на клоновата мрежа, постигане изискванията на ЕЦБ и осигуряване безпроблемен процес на замяна на лева с евро.

<br>

Снимка от събитието е публикувана в рубриката "За нас", раздел "Фотогалерия".