logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 декември 2004 г.

<br>

На основание чл. 19, ал. 4, т. 2 от Закона за банките, във връзка с чл. 32 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Демирбанк (България)”

АД, София, да измени наименованието си на “ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД, което наименование може да се изписва допълнително и на латински като “D COMMERCE BANK” AD.